Erhan DEDE

Erhan DEDE

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YALOVA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRÜ

Erhan DEDE

İlk, orta ve lise öğrenimini Muş ilinde tamamladı. Uludağ Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. 2005 yılında Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri Bilim Dalında; İşsizlik Sigortasından Yararlananların İŞKUR Aracılığı ile İş Arama Süreçleri; İŞKUR Yalova Örneği proje bitirme tezi ile master programını tamamladı.
1995 yılında vatani görevini kısa dönem olarak yaptıktan sonra, 1996 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ataması ile Muş ilinde öğretmenliğe başladı.
2012 yılında ÇSGB Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yalova Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü olarak atandı.
Evli ve iki çocuk sahibidir.